Uchwała nr 677/XI/2022

z dnia 05.05.2022
w sprawie osobowej: stwierdzenie wygaśnięcia uchwały nr 863/IX/2015 Rady OIRP w Szczecinie z dnia 9 lipca 2015 r.