Uchwała nr 687/XI/2022

z dnia 02.06.2022
w sprawie osobowej: zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego