Uchwała nr 688/XI/2022

z dnia 21.06.2022
w sprawie osobowej: przekazanie skargi do WSA i udzielenie pełnomocnictwa