Uchwała nr 70/XI/2020

z dnia 27.08.2020

w sprawie osobowej: wyrażenie zgody na zawarcie ugód dotyczących zwrotu składek na ubezpieczenie