Uchwała nr 73/XI/2020

z dnia 27.08.2020

w sprawie osobowej: skreślenie z listy radców prawnych