Uchwała nr 78/XI/2020

z dnia 19.09.2020

w sprawie osobowej: wyrażenie zgody na zawarcie ugody dotyczącej zwrotu składek na ubezpieczenie