Uchwała nr 869/XI/2022

z dnia 24.11.2022
w sprawie osobowej: sprostowanie omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 844/XI/2022Rady OIRP w Szczecinie z dnia 20 października 2022 r.