Uchwała nr 91/XI/2020

z dnia 01.10.2020

w sprawie osobowej: skreślenie z listy radców prawnych