Uchwała nr 92/XI/2020

z dnia 01.10.2020

w sprawie osobowej: zmiana patrona dla aplikanta radcowskiego