Uchwała nr 941/XI/2023

z dnia 12.01.2023
w sprawach osobowych: wyznaczenie patronów dla aplikantów radcowskich I roku