Uchwała nr 948/XI/2023

z dnia 12.01.2023
w sprawie osobowej: umorzenie zaległości z tytułu składki członkowskiej