Uchwała nr 958 i 960/XI/2023

z dnia 12.01.2023
w sprawach osobowych: skreślenie z listy aplikantów radcowskich