Uchwała nr 966/XI/2023

z dnia 02.03.2023
w sprawie osobowej: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie