Uchwała nr 974/XI/2023

z dnia 02.03.2023
w sprawie osobowej: skreślenie z listy radców prawnych