Uchwała nr 976/XI/2023

z dnia 13.04.2023
w sprawie osobowej: skreślenie z listy radców prawnych