Uchwała nr 979/XI/2023

z dnia 13.04.2023
w sprawie osobowej: zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego