Uchwała nr 988/XI/2023

z dnia 31.05.2023
w sprawie osobowej: skreślenie z listy radców prawnych