Uchwały 463 do 506/IX/2014

z dnia 3.07.2014 r.

zostały podjęte w sprawach osobowych: skreślenia z listy aplikantów radcowskich, skreślenie z listy radców prawnych i przywrócenie zawieszonego prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego

Pliki do pobrania