Uchwały 573 do 587/VIII/2012

z dnia 14.02.2012 r.

zostały podjęte w sprawach osobowych: zmiana patrona dla aplikanta radcowskiego, wyznaczenie patronów dla aplikantów I roku, usunięcia wpisów z listy aplikantów radcowskich, skreślenia z listy aplikantów radcowskich

Pliki do pobrania