Uchwały 671 do 688/VIII/2012

z dnia 9.10.2012 r.

zostały podjęte w sprawach osobowych: wpisy na listę radców prawnych, zmiana patrona dla aplikanta radcowskiego, skreślenia z listy aplikantów radcowskich

Pliki do pobrania