Uchwały 690 do 788/VIII/2012

z dnia 13.11.2012 r.

zostały podjęte w sprawach osobowych: wpisy na listę aplikantów radcowskich, wpisy na listę radców prawnych, skreślenia z listy radców prawnych, zmiany patronów dla aplikantów radcowskich

Pliki do pobrania