Uchwały 809 do 814/IX/2015

z dnia 9.06.2015 r.

zostały podjęte w sprawach osobowych: wpisy na listę radców prawnych, przywrócenie zawieszonego prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, skreślenie z listy radców prawnych i zmiany patronów dla aplikantów radcowskich

Pliki do pobrania