Uchwały 908 do 913/VIII/2013

z dnia 23.01.2013 r.

zostały podjęte w sprawach osobowych: przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich, wyznaczenia patronów dla aplikantów I roku, skreślenia z listy radców prawnych

Pliki do pobrania