Uchwały 931 do 948/VIII/2013

z dnia 12.03.2013 r.

zostały podjęte w sprawach osobowych: skreślenia z listy radców prawnych, usunięcia wpisów z listy aplikantów radcowskich, zmiana patrona dla aplikanta radcowskiego

Pliki do pobrania