Uchwały 953 do 959/VIII/2013

z dnia 9.04.2013 r.

zostały podjęte w sprawach osobowych: skreślenie z listy prawników zagranicznych, usunięcia wpisów z listy aplikantów radcowskich, zmiany patronów dla aplikantów radcowskich, wyznaczenie patrona dla aplikanta I roku

Pliki do pobrania