Uchwały 963 do 968/VIII/2013

z dnia 7.05.2013 r.

zostały podjęte w sprawach osobowych: zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, wpisy na listę radców prawnych, zmiany patronów dla aplikantów radcowskich

Pliki do pobrania