Uchwały 970-971/VIII/2013

z dnia 7.05.2013 r.

zostały podjęte w sprawach osobowych: skreślenie z listy aplikantów radcowskich, odmowa wpisu na listę radców prawnych

Pliki do pobrania