Uchwały nr 1086-1087/XI/2023

z dnia 10.08.2023
w sprawach osobowych: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie