Uchwały nr 1169-1171/X/2019

z dnia 17.12.2019

w sprawach osobowych: skreślenie z listy radców prawnych