Uchwały nr 1228-1229/X/2020

z dnia 23.01.2020

w sprawach osobowych: przeniesienie wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie