Uchwały nr 1231-1233/X/2020

z dnia 23.01.2020

w sprawach osobowych: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie