Uchwały nr 1266-1267/X/2020

z dnia 14.05.2020

w sprawach osobowych: skreślenie z listy radców prawnych