Uchwały nr 301-302/XI/2021

z dnia 04.03.2021

w sprawach osobowych: umorzenie należności z tytułu składki członkowskiej