Uchwały nr 335-396/XI/2021

z dnia 22.07.2021

w sprawach osobowych: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie