Uchwały nr 400-401/XI/2021

z dnia 22.07.2021

w sprawach osobowych: umorzenie postępowania w sprawie skreślenia z listy radców prawnych