Uchwały nr 472-473/XI/2021

z dnia 07.10.2021

w sprawach osobowych: skreślenie z listy radców prawnych