Uchwały nr 474-475/XI/2021

z dnia 07.10.2021

w sprawach osobowych: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie