Uchwały nr 534-535/XI/2021

z dnia 02.12.2021

w sprawach osobowych: umorzenie postępowania w sprawie skreślenia z listy radców prawnych