Uchwały nr 549-611/XI/2022

z dnia 13.01.2022

w sprawach osobowych: zaświadczenie o ukończeniu aplikacji radcowskiej