Uchwały nr 612-629/XI/2022

z dnia 13.01.2022

w sprawach osobowych: skreślenie z listy aplikantów radcowskich