Uchwały nr 638-639/XI/2022

z dnia 13.01.2022

w sprawach osobowych: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie