Uchwały nr 654-655/XI/2022

z dnia 03.03.2022
w sprawie osobowej: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie