Uchwały nr 665-667/XI/2022

z dnia 07.04.2022
w sprawach osobowych: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie