Uchwały nr 691-747/XI/2022

z dnia 21.07.2022
w sprawach osobowych: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie