Uchwały nr 748-751/XI/2022

z dnia 21.07.2022
w sprawach osobowych: zmiana patrona dla aplikantów radcowskich