Uchwały nr 752-753/XI/2022

z dnia 21.07.2022
w sprawach osobowych: skreślenie z listy radców prawnych