Uchwały nr 805-806/XI/2022

z dnia 17.09.2022
w sprawach osobowych: skreślenie z listy radców prawnych