Uchwały nr 807-808/XI/2022

z dnia 17.09.2022
w sprawach osobowych: zmiana patrona dla aplikantów radcowskich