Uchwały nr 853-856/XI/2022

z dnia 20.10.2022
w sprawach osobowych: w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego