Uchwały nr 861-862/XI/2022

z dnia 24.11.2022
w sprawach osobowych: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie